Ολοκλήρωση έργου ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων φροντιστών (Learn4Carers)

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ σε συνεργασία με τους φορείς:  Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), Eurocarers, Care Alliance Ireland και La…

Μηνύματα Ευρωβουλευτών για τους ανεπίσημους φροντιστές

Οι φροντιστές διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Ευρωβουλευτής, Tomáš ZDECHOVSKÝ O ρόλος των φροντιστών ατόμων με…