Συναντήσεις έργου

Συναντήσεις Έργου

Ημερομηνία έναρξης έργου

1 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία λήξης έργου

30 Νοεμβρίου 2020

tnm1

11-12 Φεβρουαρίου 2019
Αθήνα, Ελλάδα

tnm2

16-17 Σεπτεμβρίου 2019
Δουβλίνο, Ιρλανδία

tnm3

23-24 Μαρτίου 2020
Βρυξέλλες, Βέλγιο (Τηλεδιάσκεψη)

tnm4

6-7 Οκτωβρίου 2020
Παρίσι, Γαλλία (Tηλεδιάσκεψη)