Καλές πρακτικές για τους ανεπίσημους φροντιστές

Δημοσίευση του οδηγού καλών πρακτικών από το Mental Health Europe

Ευχαριστούμε την ομοσπονδία Mental Health Europe για την δημοσιοποίηση του οδηγού καλών πρακτικών στην newsletter τους

Ολοκλήρωση έργου ανταλλαγής καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων φροντιστών (Learn4Carers)

Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ σε συνεργασία με τους φορείς:  Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ), Eurocarers, Care Alliance Ireland και La…

Μηνύματα Ευρωβουλευτών για τους ανεπίσημους φροντιστές

Οι φροντιστές διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην βιωσιμότητα του συστήματος υγείας Ευρωβουλευτής, Tomáš ZDECHOVSKÝ O ρόλος των φροντιστών ατόμων με…

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ALZHEIMER. ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (ΣΥ.Σ.Φ.Α.Ν.Α.ΣΥ.Δ.) ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

O «Σύλλογος Συγγενών και Φίλων Ατόμων με Νόσο Alzheimer και Συναφείς Διαταραχές (Συ.Σ.Φ.Α.Ν.Α.Συ.Δ.) Νομού Ιωαννίνων» είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, νομικό…