Μηνύματα Ευρωβουλευτών για τους ανεπίσημους φροντιστές

Οι φροντιστές διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Ευρωβουλευτής, Tomáš ZDECHOVSKÝ

O ρόλος των φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πολύ σημαντικός

Νίκος Χρυσόγελος, πρώην Ευρωβουλευτής

Θέλω να συγχαρώ την ΕΠΙΟΝΗ για τις προσπάθειες που κάνει για να αναγνωριστεί η σημασία και η έννοια των φροντιστών

Μαριέττα Γιαννάκου, Βουλευτής επικρατείας, πρώην Ευρωβουλευτής

2 thoughts on “Μηνύματα Ευρωβουλευτών για τους ανεπίσημους φροντιστές

  1. Παράθεμα: Learn4Carers - Aha4Attica

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *