Μάθηση για τους φροντιστές στην Ευρώπη

Η φροντίδα για ένα αγαπημένο μπορεί να είναι μια πηγή προσωπικής ικανοποίησης, αλλά δημιουργεί το δικό της σύνολο προκλήσεων. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας, αίσθημα απομόνωσης, δυσκολία στην εξισορρόπηση της αμειβώσας εργασίας με ευθύνες φροντίδας, οικονομικές ανησυχίες καθώς οι κοινωνικές διατάξεις έχουν αποκοπεί. Οι εξελίξεις στην ιατρική σημαίνουν επίσης ότι οι φροντιστές θα πρέπει να προσφέρουν όλο και πιο εξελιγμένα επίπεδα φροντίδας, με πολύ λίγη εκπαίδευση και ελάχιστη υποστήριξη.

Το έργο «μάθηση για φροντιστές στην Ευρώπη» (Learn4carers) θα ενθαρρύνει τους οργανισμούς που εργάζονται με ανεπίσημους φροντιστές να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές