Αρχική

Ποιοι είναι οι ανεπίσημοι ή οικογενειακοί φροντιστές;
Ανεπίσημοι – οικογενειακοί φροντιστές θεωρούνται όσοι προσφέρουν φροντίδα σε άτομα με χρόνια πάθηση ή αναπηρία, χωρίς να λαμβάνουν κάποια αμοιβή.
Οι ανεπίσημοι φροντιστές αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας σημαντικό έργο φροντίδας και, παρόλο που αυτό μπορεί να προσφέρει προσωπική ικανοποίηση έως κάποιο βαθμό, συνεπάγεται αρκετές προκλήσεις και προβλήματα.
Με την συνεργασία φορέων από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Γαλλία και την Ιρλανδία το σχέδιο «Μαθαίνοντας για τους φροντιστές στην Ευρώπη» (Learn4Carers) έχει τους εξής στόχους:
 1. Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για την υποστήριξη ανεπίσημων ή οικογενειακών φροντιστών
 2. Ενίσχυση της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των οργανισμών σε σχέση με τις υπηρεσίες υποστήριξης ανεπίσημων φροντιστών
 3. Ενημέρωση των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε οικογενειακούς φροντιστές
 4. Ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακοί φροντιστές
 5. Ανάπτυξη προτάσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την στήριξη των ανεπίσημων – οικογενειακών φροντιστών
Η υλοποίηση του σχεδίου περιλάμβανε:
 • Συναντήσεις στην Αθήνα και το Δουβλίνο. Δεν πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις στις Βρυξέλλες και το Παρίσι λόγω των συνθηκών που επέβαλε η πανδημία του COVID-19.
 • Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης (Focus groups) με οικογενειακούς φροντιστές, επαγγελματίες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
 • Καταγραφή αναγκών των φροντιστών και καλών πρακτικών
 • Webinar για την νέα ευρωπαϊκή οδηγία για φροντιστές
 • Δράσεις Ενημέρωσης 
 • Ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ενημερωτικό υλικό

Διάρκεια έργου:

1η Δεκεμβρίου 2018 έως 30η Νοεμβρίου 2020